Slika Irene

Slika vage

Slika partnera

Slika sudca

Odvjetničko društvo PALIĆ I PARTNERI pruža odvjetničke usluge prvenstveno iz područja prava trgovačkih društava, trgovačkog ugovornog prava, zaštite tržišnog natjecanja i radnog prava, a s jednakom kvalitetom i iz segmenta zaštite intelektualnog vlasništva, poslovanja ustanova i neprofitnih organizacija, pravnog režima na nekretninama i ovrhe.

Društvo dugi niz godina pruža pravne usluge nizu uglednih trgovačkih društava i državnih ustanova.

Društvo se posebno ističe dugogodišnjim iskustvom u radu s klijentima kojima, uz pružanje klasičnih odvjetničkih usluga zastupanja pred sudovima i drugim tijelima, u cijelosti udovoljava svim zahtjevima koje oni postavljaju pred interne pravne službe, tako da djeluje kao vanjska pravna služba sa stručnjacima iz različitih pravnih područja za društva koja nemaju oformljene pravne službe, ili pak kao kompletna podrška i pomoć internim pravnim službama.

Pri obavljanju odvjetničke djelatnosti odvjetnici i vježbenici ovog odvjetničkog društva strogo poštuju odredbe Kodeksa etike odvjetnika kojeg je donijela Hrvatska odvjetnička komora, kao i pravila pravne struke.